Údržba zeleně

(Kácení, prořezávání a ošetření stromů, frézování pařezů, Řez dřevin a keřů, Údržba trávníku a sekání trávy, sekání svahů svahovou rádiem řízenou sekačkou)

Kácení, prořezávání a ošetření stromů

Provádíme kácení stromů i rizikové, ořez, prořezávání a ošetření stromů, frézování pařezů, likvidace odpadu.

Zajišťujeme kácení listnatých a jehličnatých stromů všech velikostí. Po skácení vždy současně provedeme odvětvení kmene a hrubé rozřezání na metry. Veškerou odpadní biomasu rovnou odvezeme nebo na místě naštěpkujeme

Klasické kácení

Klasické kácení používáme u stromů, kolem kterých je dostatek místa a nestojí poblíž budov, plotů, nebo jiných objektů či elektrického vedení.

Rizikové kácení vysokozdvižnou plošinou

Rizikové kácení stromů pomocí vysokozdvižné plošiny se používá v případě, že kolem stromu není dostatek místa. Kácení v blízkosti drátů elektrického vedení, Kácení stromů nakloněných nad domy nebo ploty, Kácení nemocných a suchých stromů.

Řez stromů

Bezpečnostní řez: po jeho provedení nebude strom svoje okolí ohrožovat pádem suché nebo zlomené větve.
Zdravotní řez: kromě bezpečnosti tímto řezem ještě podpoříme vitalitu stromu.
Redukční řez: tímto typem řezu zvýšíme bezpečnost stromu proti zlomení nebo vývratu.
Výchovný řez: výchovným řezem mladých stromů po výsadbě ovlivníme architekturu koruny a bezpečnost stromu v dospělosti.
Sesazovací řez: tímto řezem odstraníme podstatnou část, nebo celou korunu stromu z důvodu bezpečnosti.
Bezpečnostní vazby: ochrana před rozlomením koruny stromu.


Údržba trávníku a sekání trávy

Zajistíme sečení trávy malých i velkých ploch dle Vaší potřeby

Zajistíme pravidelnou péči o trávník – vertikutaci,  sekání trávy, hnojení, optimální závlaha a provzdušnění trávníku, postřiky proti plevelům

Máte zájem o naše služby?

Volejte  777 411 555 nebo vyplňte poptávkový formulář

Poptávkový formulář