Reference

Rezidence u Parku - Bytové domy Olomouc

Založení střešních zahrad včetně dodávky substrátu a realizace závlahového systému. 
Výsadba stromů, keřů, založení parkového trávníku výsevem.

Rezidence Veselská I-III etapa – Praha

Založení 4500 m2 střešních zahrad včetně dodávky extenzivního substrátu.
Výsev řízků séd a okrasných travin. Výsadba stromů, keřů, založení trvalkových záhonů, založení trávníku výsevem.

Soukromá zahrada Brno

Výsadba stromů, keřů, založení trvalkových záhonů. Založení kobercového trávníku.
Výstavba kamenné zídky a schodů. Realizace závlahového systému.

Obytný soubor Čakovický park, I a II etapa – Praha

Zatravnění střešních zahrad včetně dodávky substrátu. Výsadba stromů, keřů, založení trvalkových záhonů, založení trávníku výsevem.

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Pokácení stromů včetně odstranění pařezů. Výsadba listnatých stromů, výsadba keřů, založení trvalkových záhonů a výsadba cibulovin.

Revitalizace toku Syrovický potok

Založení lučního trávníku výsevem. Výsadba alejových a jehličnatých stromů, výsadba keřů. Následná péče.

Skalica logistická hala G 12

Výsadba listnatých stromů a okrasných keřů, založení trávníku výsevem. 

Silnice I/53, Lechovice - obchvat

Založení trávníku hydroosevem 170 000 m2. Výsadba 156 ks alejových stromů, výsadba 16500 ks keřů. Zalesnění 8000 ks stromků. Následná péče.

Městys Blížkovice lesopark ,,veřejná zakázka“

Realizace zeleně v intravilánu městyse, který má parametry parkového prostranství, ale i divoké přírody. Výsadba stromů, keřů, založení trvalkových záhonů a trávníku výsevem.

Společný objekt Chodovec II – Praha

Výsadba stromů a keřů, založení trvalkových záhonů. Založení trávníku výsevem. 
Následná rozvojová péče.

Výsadba dřevin v extravilánu obce Hať ,,veřejná zakázka“

Výsadba lipového stromořadí podél komunikace. Založení záhonů a výsadba keřů. 
Následná rozvojová péče.

Obytný soubor Zelené Město, II. Etapa

Výsadba stromů, keřů, založení trávníku výsevem. Následná rozvojová péče.

Brno Airport Logistic Park, Hala A

Výsadba stromů, keřů, založení trvalkových záhonů. Založení trávníku výsevem - květnatá louka.

Máte zájem o naše služby?

Volejte  777 411 555 nebo vyplňte poptávkový formulář

Poptávkový formulář